บทความ

/ ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) คืออะไร

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) คืออะไร

หากพูดถึง ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป หรือ กระดาษแผ่งไข่ (Pulp Mold) เชื่อว่าหลายคนไม่คุ้นเคย เพราะส่วนใหญ่จะเรียกบรรจุภัณฑ์กันกระแทก วัสดุกันกระแทก หรือกล่องลูกฟูก ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้าแล้ว การออกแบบที่สวยงามยังทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป คืออะไร

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ผลิตออกมาเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งมีทั้งชนิดที่ทำจากเยื่อบริสุทธิ์สำหรับบรรจุอาหารสำเร็จรูป หรืออาหารที่ เข้าตู้อบไมโครเวฟได้ และผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) ทำจากกระดาษรีไซเคิล เช่น แผงไข่ ถาดรองแก้วกาแฟ และเยื่อกระดาษขึ้นรูปตามลักษณะสินค้า 

เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold)  หรือผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป นอกจากผ่านกระบวนการออกแบบและการผลิตที่สามารถรองรับการกระแทกจากการตกหล่นลงพื้น เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดแล้ว ยังออกแบบให้มีความสวยงามเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท 

เยื่อกระดาษขึ้นรูป สำคัญอย่างไร

เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold)  หรือบรรจุภัณฑ์กันกระแทก สำคัญและจำเป็นกับผู้ประกอบทุกประเภท เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมส่งออก ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  เกษตรกรผู้ผลิตสำหรับใช้กับผลิตผลทางการเกษตร  และยังสมารถนำไปใช้กับสินค้าที่มีหนักมากๆ อย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์  เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป ยังมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจออนไลน์  ซึ่งมีการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบ และที่จำเป็นที่จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์กันกระแทก  หรือกล่องลูกฟูก  เช่น ธุรกิจขายส่งต้นไม้พันธุ์ไม้ 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ ของประดับตกแต่งบ้าน อะไหล่รถยนต์  หรือแม้แต่สินค้าประเภทเครื่องสำอาง น้ำหอม หรือเครื่องประดับ วัสดุกันกระแทกเหล่านี้มีบทบาทสำคัญทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปหรือวัสดุกันกระแทก  วัตถุประสงค์หลักในการนำมาใช้ก็คือ ปกป้องสินค้าจากปัญหาการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนระหว่างการเคลื่อนย้ายในกระบวนการขนส่ง คุณสมบัติพื้นฐานในการนำไปใช้มีอยู่ 2 ประการได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปถูกนำมาใช้เพื่อดูดซับแรงกระแทกและปกป้อง การส่งผ่านแรงกระแทกมายังตัวสินค้า

2.ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป มีประสิทธิภาพในการลดการเคลื่อนที่ของสินค้า ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการลดการเคลื่อนที่มากระแทกกันจากการสั่นสะเทือน

ปัจจุบันการทำธุรกิจทุกประเภท มีการนำผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป มาใช้เพื่อทำหน้าที่เป็นวัสดุกันกระแทกหลากหลายชนิด  เช่น กล่องลูกฝูก โฟม ฝอยไม้ ฝอยกระดาษ และอื่นๆ เพื่อลดการสูญเสียหรือทำให้สินค้าเสียหายน้อยที่สุด สำหรับการเลือกใช้วัสดุกันกระแทกแต่ละประเภท ปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องนำมาพิจารณาก็คือ การเลือกวัสดุให้ถูกประเภทกับสินค้า ในราคาที่เหมาะสม เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้มีผลกระทบกับต้นทุนสินค้า-