บริการ

- รถขนส่งสินค้าที่เป็นของตนเองบริการ

- ขนส่งภายนอก

- สินค้าออนไลน์จัดส่งโดยรถขนส่งภายนอก DHL, Deliveree

บริการจัดส่งทุกวัน

ทางบริษัทมีการตัดยอดแจ้งการโอนเงินเพื่อเตรียมสินค้า ดังนี้
ลูกค้าแจ้งโอนเงิน

ก่อน 12:00

ทางบริษัทจัดแพ็คสินค้า
และส่งภายใน วันทำการถัดไป
ลูกค้าแจ้งโอนเงิน

หลัง 12:00

ทางบริษัทจัดแพ็คสินค้า
และส่งภายใน 2 วันทำการ

ระยะเวลาในการได้รับสินค้าขึ้นอยู่กับการขนส่งของบริษัทเอกชนที่ใช้บริการ
– กรุงเทพฯและปริมณฑล ระยะเวลา 1-2 วัน
– ต่างจังหวัด ระยะเวลา 3-5 วัน

**ระยะเวลาขนส่งไม่รวมระยะเวลาแพ็คจัดส่งสินค้าและไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

ลูกค้าแจ้งโอนเงินก่อน 12.00 น. สามารถเข้ารับสินค้าได้ภายในวันเดียวกัน
**โดยโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชม. เพื่อการจัดเตรียมสินค้า**

ลูกค้าแจ้งโอนเงินหลัง 12.00 น. สามารถเข้ารับสินค้าได้ในวันถัดไปในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

จ.- ส. (8.00-17.00) หยุดวันอาทิตย์

เบอร์โทร : 02-062-4020 , 02-062-4000 ต่อ 555
E-mail : [email protected]