รู้จักผลิตภัณฑ์

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด

พัลพโมลด์ เยื่อกระดาษขึ้นรูป เพื่อใช้กันกระแทกหรือรองรับสินค้าช่วยป้องกัน
ความเสียหาย ซึ่งสามารถแบ่งแยกการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ
และความเหมาะสมของสินค้า และยังออกแบบให้สวยงามเพิ่มความน่าสนใจให้สินค้ามากขึ้น

ประโยชน์

     ประโยชน์ของพัลพโมลด์ หรือ เยื่อกระดาษขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์กันกระแทก
รองรับสินค้าภายในเเพื่อป้องกันการเกิดการเสียหาย พัลพโมลด์ผลิตจากระดาษรีไซเคิล
ลดการใช้พลาสติก ช่วยเรื่องการย่อยสลายเองได้ ผ่านกระบวนการผลิตปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปหรือวัสดุกันกระแทก วัตถุประสงค์หลักในการนำมาใช้ก็คือ ปกป้องสินค้าจากปัญหาการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนระหว่างการเคลื่อนย้ายในกระบวนการขนส่ง และในการทำธุรกิจยังมีการใช้เยื่อกระดาษทำหน้าที่แทน
วัสดุกันกระแทกชนิดอื่น เช่น กล่องลูกฟูก โฟม ฝอยไม้ ฝอยกระดาษ และอื่นๆ เพื่อลดการสูญเสียหรือทำให้สินค้าเสียหายและยังช่วยลดปัญหาทางธรรมชาติอีกด้วย นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์พัลพโมลด์ยังมีการออกแบบและนำไปใช้ทั้งการกันกระแทก หรือเป็นบรรจุภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย