สินค้าของเรา

ประเภทงาน

งานกันกระแทก​

คืองานใช้สำหรับรองรับแรงกระแทกหรือน้ำหนัก
ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความปลอดภัย
ให้แก่สินค้าภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ แบตเตอรี่ ฯ

ลักษณะงาน

ลักษณะงานผิวเรียบ

คืองานที่มีการกดเรียบเพื่อความสวยงาม
งานที่ได้มีการคงรูปตรงตามขนาดความต้องการลูกค้า