สินค้าของเรา

งานกันกระแทก​

คืองานใช้สำหรับรองรับแรงกระแทกหรือน้ำหนัก ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความปลอดภัยให้แก่สินค้าภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ แบตเตอรี่ ฯ

ประเภทงาน

งานกันกระแทก​

คืองานใช้สำหรับรองรับแรงกระแทกหรือน้ำหนัก ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความปลอดภัยให้แก่สินค้าภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ แบตเตอรี่ ฯ

ลักษณะงาน

ลักษณะงานผิวเรียบ

คืองานที่มีการกดเรียบเพื่อความสวยงาม
งานที่ได้มีการคงรูปตรงตามขนาดความต้องการลูกค้า