รู้จักผลิตภัณฑ์

ความลับน่ารู้! เลือกกล่องแพ็คเกจอย่างไรให้ลูกค้ารัก!

สินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกประเภท มีความลับบางอย่างที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

ผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนขยายธุรกิจส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

สาระน่ารู้ และประเภทของวัสดุกันกระแทก

วัสดุกันกระแทกหรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแตกหักเสียหายของสินค้า

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) คืออะไร

หากพูดถึงผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป หรือ กระดาษแผงไข่ (Pulp Mold) เชื่อว่าหลายคนไม่คุ้นเคย