บทความ

/ สาระน่ารู้ และประเภทของวัสดุกันกระแทก

สาระน่ารู้ และประเภทของวัสดุกันกระแทก

สาระน่ารู้ และประเภทของวัสดุกันกระแทก

 

วัสดุกันกระแทกหรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแตกหักเสียหายของสินค้า ถึงแม้การเลือกใช้วัสดุกันกระแทกจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่เมื่อเทียบกับความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือแตกหักในกระบวนการขนส่ง ก็ยังถือว่าอยู่จุดคุ้มทุน หลักสำคัญก็คือการเลือกวัสดุกันกระแทกให้หมาะสมกับประเภทของสินค้า 

ประเภทของวัสดุกันกระแทก

วัสดุกันกระแทกที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีหลายชนิด และแต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อย และมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้งานแตกต่างกัน ดังนี้

1.แผ่นกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก มีสองลักษณะคือ เป็นแผ่นกระดาษลูกฟูก และม้วนกระดาษลูกฟูก ทั้ง 2 ลักษณะทำหน้าที่เป็นแผ่นรองสินค้า ห่อหุ้มสินค้า หรือกั้นตัวสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น แบ่งช่องของกล่องบรรจุเครื่องแก้ว เช่น ใช้ห่อหุ้มชิ้นส่วน ของเฟอร์นิเจอร์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร

2.โฟมพอลิสไตรีน

โฟมพอลิสไตรีน มีคุณสมบัติที่ป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างการนำโฟมพอลิสไตรีนมาใช้งาน ได้แก่ การนำโฟมชนิดขึ้นรูปจากแม่แบบใช้กับพวกเครื่องแก้ว เซรามิก อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความประณีต ชนิดชิ้นเล็กๆ

3.แผ่นพลาสติกอัดอากาศ

แผ่นพลาสติกอัดอากาศ  ทำจากแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีน 2 แผ่น ประกบกัน โดยทำให้เกิดที่กันอากาศเล็กๆ เกิดขึ้นระหว่างแผ่น ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าชิ้นเล็กๆ อย่างเช่น เซรามิก หัตถกรรม หรือที่เราคุ้นเคย เช่น ใช้ห่อหุ้มตู้เย็น เพื่อป้องกันแรงกระแทกระหว่างขนส่ง

4.ฝอยไม้ 

การใช้ฝอยไม้เป็นวัสดุกันกระแทกแทนเยื่อกระดาษขึ้นรูป ในอดีตมีให้เราเห็นได้บ่อยๆ กับสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ หรือสินค้าอุตสาหกรรมหลายประเภท แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้ในสินค้าอุตสาหกรรม ผักและผลไม้ เนื่องจากป้องกันปัญหาปนเปื้อน แต่ยังนิยมใช้กับสินค้าประเภทของขวัญ หรือสินค้าที่แสดงถึงความมีคุณค่าสูง เช่น หินแกะสลักขนาดเล็ก หรืองานฝีมือพวกเซรามิก เพราะเป็นวัสุดกันกระแทกที่ได้จากธรรมชาติ

5.ฝอยกระดาษ 

ฝอยกระดาษ เป็นวัสดุกันกระแทกที่หาได้ง่ายราคาถูก แต่มีข้อด้อยคือ ดูดซับความชื้นในอากาศได้ง่าย มีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและไม่สะอาด ทำให้ไม่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืออาหารเป็นประเภทผักหรือผลไม้ แต่จะใช้งานประเภทเดียวกับฝอยไม้ คือเป็นสินค้าประเภทงานฝีมือ หินแกะสลักขนาดเล็ก และเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งชิ้นเล็กๆ

วัสดุกันกระแทกที่นิยมใช้มากในปัจจุบันได้แก่ แผ่นกันกระแทกประเภทโฟม มีลักษณะเด่นคือสามารถผลิตให้ได้ความหนาแน่นเหมาะสมกับสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและผักผลไม้ รวมไปถึงวัสดุกันกระแทกอย่างเช่น แผ่นกระดาษลูกฟูก ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน