เกี่ยวกับเรา

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีโรงงาน และสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่74/2 หมู่7 ซ.มหาชัย ถ.บางนา-ตราด กม.10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 จากแนวความคิดของผู้บริหาร บริษัทหงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ที่ต้องการนำเศษกระดาษที่เกิดขึ้น จากกระบวนการผลิตกล่องกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่จะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงก่อตั้ง บริษัทหงส์ไทยพัลพโมลด์จำกัด เพื่อผลิตเยื่อกระดาษขึ้นรูปกันกระแทก ( pulp mold ) เพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลิตจากกระดาษซึ่งย่อยสลายได้ง่ายทางธรรมชาติ แทนวัสดุกันกระแทกที่ย่อยสลายได้ยากหรือไม่ย่อยสลายเลย ปัจจุบันบริษัทฯ พัฒนากระบวนการผลิต และมีการทำงานที่ครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ, ผลิตแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานกันกระแทก และผลิตชิ้นงานกันกระแทก ภายใต้การดูแลควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน