เกี่ยวกับเรา

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีโรงงาน และสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 74/2 หมู่7 ซ.มหาชัย ถ.เทพรัตน กม.10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 จากแนวความคิดของผู้บริหาร บริษัทหงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ที่ต้องการนำเศษกระดาษที่เกิดขึ้น จากกระบวนการผลิตกล่องกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่จะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงก่อตั้ง บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด เพื่อผลิตเยื่อกระดาษขึ้นรูปกันกระแทก ( pulp mold ) เพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลิตจากกระดาษซึ่งย่อยสลาย
ได้ง่ายทางธรรมชาติ แทนวัสดุกันกระแทกที่ย่อยสลายได้ยากหรือไม่ย่อยสลายเลย ปัจจุบันบริษัทฯ พัฒนากระบวนการผลิต และมีการทำงานที่ครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ,
ผลิตแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานกันกระแทก และผลิตชิ้นงานกันกระแทก ภายใต้การดูแลควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน